Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 września 2021 roku nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

  • załącznik nr 4 do ww. Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego,
  • zamieszczono wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego – załącznik nr 24 do ww. Regulaminu oraz wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – załącznik nr 25 do ww. Regulaminu;
  • zamieszczono załącznik nr 26 – Klauzula informacyjna RODO dla poręczycieli
    i małżonków uczestników projektu.
  • zamieszczono załącznik nr 27 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce DOKUMENTY: