Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 października 2022 r. rozpocznie się nabór Biznesplanów dla uczestników VI naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który będzie trwał do 7 listopada 2022 r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

  1. Biznesplan - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego,
  2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 6 do Regulaminu,
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
  4. zbiór oświadczeń - załącznik nr 8 do Regulaminu;
  5. kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
  6. inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem biznesplanu wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać się w miejscach do tego przeznaczonych i trwale spiąć w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Dokumenty wymienione w punktach 5 i 6 należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisać wraz z datą.

Dokumenty można składać:

  • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
  • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
  • osobiście w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie zostanie wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Dokumenty, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie przypominamy, iż zarejestrowania działalności gospodarczej można dokonać po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji.