Aktualności

Szanowni Państwo,

już po raz szósty Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  realizuje Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego, którego głównym celem jest transfer wiedzy i doświadczenia opolskich przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces rynkowy do małych i średnich firm o dużym potencjale.

W programie weźmie udział dziewięciu doświadczonych prezesów, dyrektorów i menadżerów firm, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą jak dobrze zorganizować firmę tak, by działała ona sprawnie i przynosiła zyski.  Oprócz spotkań i opieki mentora młodzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z pomocy prawnej lub szkoleń zorganizowanych przez OCRG.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w projekcie, muszą spełnić dwa warunki: funkcjonować w województwie opolskim oraz działać nie dłużej, niż 5 lat.

Jak się zgłosić do Programu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Projekty” i dalej „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego” i wysłać go do 15 marca 2022 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 9 lutego 2022 r. rozpocznie się nabór Biznesplanów dla uczestników III naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 15 lutego 2022r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Biznesplan - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 6 do Regulaminu,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 4. zbiór oświadczeń - załącznik nr 8 do Regulaminu;
 5. kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
 6. inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przepisami wprowadzonego dnia 01.01.2022 r. planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 Polski Ład, a w szczególności ze zmianami dotyczącymi prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, zwłaszcza ze zmienionym limitem transakcji gotówkowych obowiązującym przedsiębiorców oraz rozliczenia podatkowego działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż start szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej planowany jest na 18 stycznia br. Konkretne informacje dotyczące programu szkolenia otrzymają Państwo w wiadomości mailowej. Wysłane zostaną również umowy szkoleniowe, której podpisanie będzie konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Jednocześnie przypominamy osobom, które nie potwierdziły po raz drugi warunku kwalifikowalności do udziału w projekcie poprzez złożenie zaświadczenia z ZUS
o konieczności przedłożenia zaświadczenia wraz z oświadczeniem kwalifikowalności uczestnika przed pierwszym dniem szkolenia.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników II naboru do projektu zostaje przedłużony do dnia 14 grudnia br. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem koniecznym do złożenia Wniosku jest podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji). Tym samym Uczestnicy, którzy nie podpiszą ww. Umowy do dnia 14 grudnia br. będą mieli możliwość złożenia Wniosku w terminie ogłoszonym dla Uczestników III naboru.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 1. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu).

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem, wniosek wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać w miejscach do tego przeznaczonych, parafować na każdej stronie i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Dokumenty można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.