Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2022 r. uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 lutego 2022 r. nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - zmianie uległy zapisy §6 Regulaminu, dotyczące minimalnej kwoty poręczenia Umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (dotyczy poręczycieli oraz emerytów),
 • Oświadczenia o dochodach dla poręczycieli  w zakresie minimalnej kwoty poręczenia.

Projekt Opolskie dotacje z PO WERem realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Jeżeli

 • jesteś mieszkańcem Opolszczyzny w wieku 18-29 lat,
 • straciłeś/aś zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19,
 • jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • nie prowadziłeś/aś firmy przez ostatnie 12 miesięcy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą,

przyjdź i skorzystaj z bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej

na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

W ramach projektu Opolskie dotacje z PO WERem możesz otrzymać:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł brutto.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto/1 miesiąc (łącznie 12 600 zł).

       Wsparcie pomostowe wypłacane jest w kwotach netto.

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście lub przez pośrednika w biurze projektu;
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera;
 • w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów.

Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole, parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 77 44 17 090.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się

28 lutego 2022 r. i potrwa do 18 marca 2022 r.

Limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych wynosi 80. W przypadku wpłynięcia liczby dokumentów rekrutacyjnych przekraczających planowaną liczbę 80 Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent będzie na bieżąco informował o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej projektu.

Informujemy, że w związku z obowiązującymi limitami w projekcie, przyjmowane będą dokumenty od osób, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku wskutek wybuchu pandemii COVID-19. Fakt utraty zatrudnienia potwierdzany będzie za pomocą oświadczenia będącego załącznikiem do Regulaminu rekrutacji.

Wzór Formularza rekrutacyjnego oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w terminie naboru znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu lub telefonicznie pod numerem 77 44 17 090.

Szanowni Państwo,

już po raz szósty Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  realizuje Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego, którego głównym celem jest transfer wiedzy i doświadczenia opolskich przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces rynkowy do małych i średnich firm o dużym potencjale.

W programie weźmie udział dziewięciu doświadczonych prezesów, dyrektorów i menadżerów firm, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą jak dobrze zorganizować firmę tak, by działała ona sprawnie i przynosiła zyski.  Oprócz spotkań i opieki mentora młodzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z pomocy prawnej lub szkoleń zorganizowanych przez OCRG.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w projekcie, muszą spełnić dwa warunki: funkcjonować w województwie opolskim oraz działać nie dłużej, niż 5 lat.

Jak się zgłosić do Programu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Projekty” i dalej „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego” i wysłać go do 15 marca 2022 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 9 lutego 2022 r. rozpocznie się nabór Biznesplanów dla uczestników III naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 15 lutego 2022r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Biznesplan - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 6 do Regulaminu,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 4. zbiór oświadczeń - załącznik nr 8 do Regulaminu;
 5. kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
 6. inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przepisami wprowadzonego dnia 01.01.2022 r. planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 Polski Ład, a w szczególności ze zmianami dotyczącymi prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, zwłaszcza ze zmienionym limitem transakcji gotówkowych obowiązującym przedsiębiorców oraz rozliczenia podatkowego działalności gospodarczej.