Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, iż start szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej planowany jest na 18 stycznia br. Konkretne informacje dotyczące programu szkolenia otrzymają Państwo w wiadomości mailowej. Wysłane zostaną również umowy szkoleniowe, której podpisanie będzie konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Jednocześnie przypominamy osobom, które nie potwierdziły po raz drugi warunku kwalifikowalności do udziału w projekcie poprzez złożenie zaświadczenia z ZUS
o konieczności przedłożenia zaświadczenia wraz z oświadczeniem kwalifikowalności uczestnika przed pierwszym dniem szkolenia.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla Uczestników II naboru do projektu zostaje przedłużony do dnia 14 grudnia br. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem koniecznym do złożenia Wniosku jest podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji). Tym samym Uczestnicy, którzy nie podpiszą ww. Umowy do dnia 14 grudnia br. będą mieli możliwość złożenia Wniosku w terminie ogłoszonym dla Uczestników III naboru.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 1. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu).

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem, wniosek wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać w miejscach do tego przeznaczonych, parafować na każdej stronie i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Dokumenty można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 23 listopada 2021 roku nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

 • załącznik nr 21 do ww. Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,

Zmiany wprowadzone w Umowie mają charakter redakcyjny i porządkowy i dotyczą: -

 • 4 ust. 4, 5, 6, 9 i 10,
 • 5 ust. 3,
 • 7 ust. 5,
 • 8 ust. 1.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 29 listopada 2021 r. rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 10 grudnia 2021r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 1. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu).

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż termin III naboru Formularzy rekrutacyjnych kandydatów do udziału w projekcie „Opolskie dotacje z PO WERem” zostaje przedłużony do 15 listopada 2021r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00
  w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

 1. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji, w którym należy opisać m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę
  i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz
 2. obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Wszelkie pytania prosimy kierować w formie:

 • elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznej pod numer: 77 44 17 090 lub
 • pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole.

Przypominamy również, że w związku z obowiązującymi limitami w projekcie, przyjmowane będą dokumenty od osób, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku wskutek wybuchu pandemii COVID-19. Fakt utraty zatrudnienia potwierdzany będzie na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem nr 11 do Regulaminu rekrutacji.