Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 11 października 2021 r. rozpocznie się nabór Biznesplanów dla uczestników II naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem, który potrwa do 15 października 2021r.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Biznesplan - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 6 do Regulaminu,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 4. zbiór oświadczeń - załącznik nr 8 do Regulaminu;
 5. kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
 6. inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 września 2021 roku nastąpiły zmiany w poniższych dokumentach:

 • załącznik nr 4 do ww. Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego,
 • zamieszczono wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego – załącznik nr 24 do ww. Regulaminu oraz wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – załącznik nr 25 do ww. Regulaminu;
 • zamieszczono załącznik nr 26 – Klauzula informacyjna RODO dla poręczycieli
  i małżonków uczestników projektu.
 • zamieszczono załącznik nr 27 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Zmienione dokumenty wraz z załącznikami znajdują się w zakładce DOKUMENTY:

Jeśli potrzebujesz dotacji na założenie własnej firmy? Chcesz zaplanować swoją karierę zawodową? A może planujesz pracować za granicą?

To spotkanie jest dla Ciebie.

Nie zwlekaj, zapisz się!

- dzwoń: 77 44 16 754
- napisz maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- na spotkanie obowiązują zapisy - do 15 września (środa)

więcej informacji: https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/odkryj-w-sobie-power

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniach 02 - 06 sierpnia 2021 r. planowany jest nabór Biznesplanów dla uczestników I naboru do projektu Opolskie dotacje z PO WERem.  

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. Biznesplan - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - załącznik nr 5 do Regulaminu lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 6 do Regulaminu,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 7 do Regulaminu;
 4. zbiór oświadczeń - załącznik nr 8 do Regulaminu;
 5. kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
 6. inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Powyższe dokumenty powinny być wypełnione czytelnie (komputerowo bądź drukowanymi literami) w języku polskim. Przed złożeniem, biznesplan wraz z załącznikami należy czytelnie własnoręcznie podpisać w miejscach do tego przeznaczonych i spiąć trwale w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Dokumenty wymienione w punktach 5 i 6 należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisać wraz z datą.

Dokumenty można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Dokumenty, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.