Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją z dnia 5 października br. informujemy, iż w dniu dzisiejszym wystartował III nabór Formularzy Rekrutacyjnych kandydatów do udziału w projekcie Opolskie dotacje z PO WERem. który potrwa do 8 listopada.

Razem z Formularzem rekrutacyjnym (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji) należy złożyć obowiązkowe oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu, tj.:

 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo:
  • oświadczenie o statusie na rynku pracy osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP (wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu) lub biernej zawodowo (wzór stanowi załącznik nr 8a do niniejszego Regulaminu).
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami:
  • oświadczenie Kandydata/ki potwierdzające posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami (wzór stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu);
 • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin:
  • oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności pozarolniczej, objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS (wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu);
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS);
 • w przypadku osób pozostających poza rynkiem pracy:
  • aktualne zaświadczenie z ZUS w sprawie braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne;
 • w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.:
  • oświadczenie o utracie zatrudnienia po 01.03.2020 r. z związku z wystąpieniem COVID-19 (wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu);

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole,
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*,
 • osobiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach od 8.00 do 14.00 w Biurze projektu, gdzie została wystawiona urna na dokumenty.

*Dokumenty przesłane w formie elektronicznej (w postaci skanu) muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów w wersji papierowej do Biura projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu ich w formie elektronicznej.