Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 21 grudnia 2023 roku Biuro projektów będzie czynne do godziny 11.30.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem Państwa udziału w projekcie „Opolskie dotacje z PO WERem”, przypominamy o konieczności niezwłocznego przedłożenia Beneficjentowi aktualnego wydruku z CEIDG oraz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami po zakończeniu 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz § 6 ust. 22 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - zostanie Państwu zwrócony na Państwa pisemny wniosek po spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Wniosek dostępny poniżej.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2023 r. biuro projektu pn. Opolskie dotacje z PO WERem zmieniło swoją siedzibę i znajduje się przy ul. Reymonta 14/68 w Opolu,
4 piętro budynku.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2023 r. biuro projektu pn. Opolskie dotacje z PO WERem zmienia swoją siedzibę i będzie znajdowało się przy ul. Reymonta 14 w Opolu, 4 piętro budynku.

W związku z przeprowadzką w dniach od 31 października do 3 listopada 2023 r. biuro projektu będzie nieczynne. Czasowo niedostępne będą także telefony oraz poczta e-mail (do czasu podłączenia łącza internetowego).

Jednocześnie informujemy, że wszelką korespondencję od dnia 1 listopada 2023 r. należy kierować na nowy adres biura projektu (korespondencja papierowa wysłana przed dniem 1 listopada 2023 r. na poprzedni adres biura, tj. na ul. Rejtana 5, będzie przekazywana do nowej siedziby).

Ponadto wyjaśniamy, iż aktualne pozostaną dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail biura.

Do dnia 30 października 2023 r. biuro projektu będzie funkcjonowało w dotychczasowych godzinach, tj. 8 - 14.

Od 1 listopada 2023 r. biuro projektu mieści się przy ul. Reymonta 14 w Opolu.