Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem Państwa udziału w projekcie „Opolskie dotacje z PO WERem”, przypominamy o konieczności niezwłocznego przedłożenia Beneficjentowi aktualnego wydruku z CEIDG oraz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami po zakończeniu 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz § 6 ust. 22 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - zostanie Państwu zwrócony na Państwa pisemny wniosek po spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Wniosek dostępny poniżej.